Betraktelser från seniorernas kulturdagar i Borgå

Torsdagseftermiddagen den 25 maj fylldes Konstfabriken i Borgå centrum med glada och ivrigt tecknande personer som utbytte hälsningar med vänner och tidigare skolkamrater. På agendan stod det 17:e kulturevenemanget för döva seniorer som i år hade temat Tillbaka till C.O. Malms rötter. Livs studerande deltog som arrangörer och medaktörer i hela det stora maskineriet som ett tredagars kulturevenemang med över 400 deltagare innebär.

Som en del av Livsutbildningen ingår det att vi studerande praktiskt får övning i att använda finlandssvenskt teckenspråk, berätta om språket och också ställa upp som översättare och tolkar i språket. I samband med kulturdagarna fick vi på ett mångsidigt sätt omsätta mycket av det vi lärt oss i praktiken genom att både delta i förberedelserna och konkret hjälpa till under evenemanget.

Till ett av Livsgruppens huvudansvar hörde att berätta om viktiga platser i Borgå centrum i samband med evenemangets utfärdsdag. Som exempel på utfärdsdagens programpunkter berättade vi, på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk, om C.O. Malms liv i Borgå, Runebergs hem och om hur döva elever förr anlände till staden med tåg och sedan vandrade över bron till skolan.

bild-Liisa-Halkosaari bild_Liisa_Halkosaari

Som grupp gjorde Livs sin mest synliga insats under kulturdagarna då vi i samband med programmets avslutning som kör steg upp på scenen och framförde en egen tolkning av Vårt Land på finlandssvenskt teckenspråk. Så vitt vi vet var det första gången som den svenska ursprungstexten av nationalsången omtolkats till finlandssvenskt teckenspråk på motsvarande sätt. Det kändes både högtidligt och betydelsefullt att få bidra i programmet med en unik insats som denna.  

Överlag var det både lärorikt och värdefullt att få medverka i seniorernas kulturdagar. Det är inte alla dagar man ser så många döva samlade på en plats och det är definitivt inte alla dagar man kan följa med närmare 30 finlandssvenska döva som möts och samtalar i en motsvarande stämning av festyra som rådde under kulturdagarna.

Videoblogg: Lena Wenman & Liisa Halkosaari
Textblogg: Lena Wenman & Maria Andersson-Koski