Slutseminariet 15.2 i Ljusa huset – välkommen med

Projekt Lev i vårt språk 2 har utbildad tolkar till finlandssvenskt teckenspråk. Nu bjuder vi våra samarbetsparter och andra intresserade till att se vad som hänt. Du är varmt välkommen med till Livs 2 -projektets slutseminarium! Live stream: https://livestream.com/Infocrea-fi/livs-2-slutseminarium (Suomeksi teksti sivun lopussa.)   Lev i vårt språk 2 – slutseminariet Tid: Lö 15.2.2020 kl. […]

Tecknens ursprung och betydelse

Text Juha Manunen, Humak  / 17.12.2019 I denna blogg beskriver jag kort föreläsningen som Tomas Hedberg höll den 27 april i Vasa om teckenspråkets historia i Sverige. Föreläsningen hörde till Livs studier. Hedberg förklarade viktiga principer för etymologi och gav många intressanta teckenexempel som väckte diskussioner. Här väljer jag några behandlade teckenexempel med en noggrannare […]

Hur ser Livs undervisning ut?

Kom in i Ljusa huset och se vad vi gör – Maja ger oss en inblick i undervisningen! Vi har haft väldigt många gästföreläsare under 2019, ser du bekanta ansikten i videon? Videoblogg: Maja Andersson & Jarl Hanhikoski 12.12.2019

Närundervisning i Vasa

Tolkstuderandena i Livs-projektet brukar samlas i Helsingfors en gång per månad – men i april var vi i Vasa! Kolla vad Brita och Maja berättar om resan: Videoblogg: Brita Peura, Maja Andersson, Jarl Hanhikoski & Johan Hedrén 12.12.2019

Lev i vårt språk på Åland

I Augusti var vi med på Åland, där finlandssvenska döva från Finland och Sverige hade en sommarträff. Vilket språkbad! Kolla Juhas videoblogg för att lära dig mera om resan: Videoblogg: Juha Manunen 10.12.2019  

Teckenspråkskurser

Hurdan språkundervisning har vi haft i Livs-projekt? Kolla Majas och Britas videoblogg om teckenspråkskurser! Videoblogg: Maja Andersson, Brita Peura, Jarl Hanhikoski 31.10.2019

Hur ser teckenspråkig poesi ut?

Hur ser teckenspråkig poesi ut? Det finlandssvenska teckenspråket är allvarligt hotat. Som en del av revitaliseringsarbetet ordnades en workshop i poesi. Ett tema var att skapa en dikt med handformerna 1-5. Konst är snudd på omöjligt att översätta så njut av det du ser! Miltä näyttää viittomakielinen runous? Suomenruotsalainen viittomakieli on vakavasti uhanalainen. Järjestimme runotyöpajan […]

Finlandssvenska – Nordens Lingua Franca

En grupp studerande från Humak besökte Oslo för att fokusera på nordiskt samarbete och få en djupare inblick i nordiska språk. Med på resan var fem studerande och en lärare från tolkutbildningen.  Studieresan ordnades i samarbete med Kulturfonden för Finland och Norge samt Svenska Folkskolans Vänner. Under en fem dagar lång kurs fick vi delta […]

Tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk – en återblick på det gångna halvåret

Tolkutbildningen på finlandssvenskt teckenspråk inleddes i juni och de senaste sex månaderna har varit både intensiva och lärorika. Studietakten har varit speciellt hård i och med att utbildningen fått projektfinansiering för enbart två år. På denna tid är avsikten att utbilda ett tillräckligt antal teckenspråkstolkar. Bland studerandena finns både nybörjare och erfarna tolkar. Detta har […]