Sista steget i projektet – ännu hinner man med mycket!

Har du märkt att det nu finns finlandssvenska tecken för ONT, KAMRAT och SPRICKA i SignWiki? Kanske du vill se Borgå skolans före detta elever samtala om vinteridrott? Säkert har du sätt översättningen av Vårt land i Facebook till ära av det hundraåriga Finland? Inblick i projektet på finlandssvenskt teckenspråk: Utbildningen av teckenspråksinstruktörer avslutades redan i […]

Vieraana vähemmistön vähemmistössä

I denna text begrundar en finsk döv sina erfarenheter som han stött på i den finlandssvenska teckenspråkiga gemenskapen. Han har vaknat upp till att ansvaret för språk- och kulturgruppen ligger på alla, även den större minoriteten. Han begrundar även översättningars betydelse, hur majoritetsspråk påverkar minoritetsspråk. Enligt hans iakttagelser är den finlandssvenska döva gemenskapen exceptionellt enhetlig […]

Språkglädje på Lev i vårt språk-seminarium

Fredagen den 1 september 2017 fylldes Ljusa husets auditorium i Helsingfors av närmare 90 personer som ville höra mer om det finlandssvenska teckenspråket. Ytterligare deltagare följde med Lev i vårt språk-projektets avslutande seminarium genom live-sändning på webben. ”Vi är här för att visa vad vi gjort, inte för att föreläsa” För heldagsseminariets program stod de […]

Finlandssvenskt teckenspråk på internationellt seminarium

Den 28–30 augusti 2017 höll Jyväskylä universitet i trådarna för det 16:e internationella minoritetsspråksseminariet (XVI International Conference on Minority Languages), som denna gång gick av stapeln i Jyväskylä och Närpes. Lev i vårt språk medverkade i två olika sammanhang och det finlandssvenska teckenspråket gavs stor synlighet under konferensen som hade språkintresserade deltagare från hela världen. Seminariet […]

Betraktelser från seniorernas kulturdagar i Borgå

Torsdagseftermiddagen den 25 maj fylldes Konstfabriken i Borgå centrum med glada och ivrigt tecknande personer som utbytte hälsningar med vänner och tidigare skolkamrater. På agendan stod det 17:e kulturevenemanget för döva seniorer som i år hade temat Tillbaka till C.O. Malms rötter. Livs studerande deltog som arrangörer och medaktörer i hela det stora maskineriet som […]

Lev i vårt språk – seminarium 1.9.2017

Välkommen på det avslutande seminariet för projektet Lev i vårt språk (Livs)! Seminariet äger rum i Ljusa husets auditorium fredagen den 1 september kl. 8.30-16. Seminariespråken är finlandssvenskt teckenspråk och svenska. Studerande som deltagit i projektets instruktörsutbildning presenterar sina slutarbeten. Kom och lär dig om finlandssvenska döva, deras språk, identitet och kulturarv! Se hela programmet nedan. Anmäl […]

Livs-projektets avslutande seminarium

Välkommen till Livs-seminarium! > Anmälning och program – Skulle du låta ditt modersmål dö? Nej, inte vi heller! Fredagen den 1 september 2017 kl. 8.30-16 kan du höra mer om kampen för ett hotat språk på det avslutande seminariet för projektet Lev i vårt språk (Livs) vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak. På seminariet berättar vi om […]

Undervisning på finlandssvenskt teckenspråk

Den 7–8 april samlades Livs-utbildningens 15 studerande i Ljusa huset för att fördjupa sig i temat undervisning. Fredagen fylldes av föreläsningar, förberedelse och diskussion och under lördagen höll Livs studerande i trådarna för en undervisningsworkshop i finlandssvenskt teckenspråk. Från kloster till torg – om att möta människor i undervisningen Vad innebär det egentligen att undervisa? […]

Teckenspråkig översättning och tolkning

Översättning och tolkning stod på agendan då Livs-gruppen träffades för femte gången den 24–25 februari 2017. Såsom tidigare var det en programspäckad helg som väckte både frågor och diskussion. Fredag 24.2.2017 På fredagen gästades Livs-utbildningen av Tommy Rangsjö från Sverige. Tommy är anställd av företaget Teckenbro där han arbetar som språkstöd, översättning och medieproducent. Tidigare […]