Kontakt

Här ser du vem vi är och hur du kan kontakta oss:


Liisa Halkosaari, projektchef
Humak Kauniainen

liisa.halkosaari@humak.fi
0400 349 392 (WhatsApp, textmeddelanden, samtal)

Twitter @liisahalkosaari
facebook.com/liisa.halkosaari

 

 

Projektanställda och ansvariga under Livs-projektet 2015–2017:


Janne Kankkonen, planerare
Humak TKI Ilkka

 

 

 

 


Juha Manunen, lektor
Humak Kuopio

juha.manunen@humak.fi
020 7621 332 (textmeddelanden)

 

 

 

 


Outi Ahonen, lektor
Humak TKI Ilkka

outi.ahonen@humak.fi
020 7621 367 (textmeddelanden)

 

 

 

livs_andersson-koski

Maria Andersson-Koski, sakkunnig
Humak TKI-Ilkka

 

 

 

 

 

Päivi Rainò
Päivi Rainò, forskningschef
Humak TKI Ilkka

 

 

 

 

 

Publikationsnämnd 2015–2017

  • Päivi Rainò
  • Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f
  • Liisa Halkosaari, Humak

Alla publikationer (inkl. blogginlägg) inom Livsprojektet är granskade och godkända av publikationsnämnden.

Uutiset