Livs 1

Lev i vårt språk (Livs) är det första statsfinansierade projektet med syfte att stärka det finlandssvenska teckenspråkets ställning. Projektets målsättning var att stärka språkbrukarnas identitet och öka deras kultur- och språkkännedom. Projektet genomfördes vid Humanistiska yrkeshögskolan 2015–2017 i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Finlands Dövas Förbund och Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Projektet har dokumenterat finlandssvenskt teckenspråk, utarbetat undervisningsmaterial samt planerat och förverkligat en instruktörsutbildning i finlandssvenskt teckenspråk.

Mångsidig utbildning om språk och identitet

Instruktörsutbildningen som planeras och genomförs inom ramarna för projektet Lev i vårt språk (2015–2017) lägger grunden till den kunskap som finlandssvenska teckenspråkiga behöver för att ta sig an varierande språkrelaterade uppdrag. Som modell för Livs-utbildningen fungerade CASLI (Center for the Assessment of Sign Language Interpretation) som är ett utbildningsprogram som Finlands Dövas Förbund har utarbetat i ett utvecklingssamarbete med döva i Kosovo. I CASLI-utbildningen kvalificeras döva att arbeta som skolassistenter och språkexperter.

Utbildningen i finlandssvenskt teckenspråk ger ingen officiell yrkeskvalifikation men den stärker kännedomen om det egna språket och ger grundläggande kunskap i översättningsvetenskap och pedagogik. De som avlägger utbildningen får färdigheter att till exempel arbeta med översättningsuppdrag, medverka i tolkutbildning, eller fungera som forskningsassistenter eller språkinstruktörer.

Livs-utbildningen består av sammanlagt sex kurser, värda 5 studiepoäng var. Grundkravet i alla kurser är tillräckliga kunskaper i finlandssvenskt teckenspråk. Utbildningen erbjuds i Humaks öppna yrkeshögskola under läsåret 2016-2017 samt under höstterminen 2017. För att hitta expertföreläsare utnyttjades samarbetsnätverken i Finland och i Sverige. Under föreläsningar, i uppgifter och i uppgiftstilldelningar användes som regel finlandssvenskt teckenspråk och svenska, i viss mån även finskt och svenskt teckenspråk.

Se hela läroplanen som pdf: Läroplan

Undervisningsmaterial

Projektets undervisningsmaterial huvudsakligen publicerades på webbplatsen SignWiki som används aktivt av Finlands Dövas Förbund. Publiceringsverktygets förmånlighet gav även möjlighet att satsa på inspelningsverktyg och teckenspråksaktörer. Under projektets gång har över 150 nya tecken publicerats på SignWiki och över 100 olika långa berättelser och samtal. Undervisningsmaterialet är huvudsakligen i videoformat.

För att kunna använda det krävs handledning av en lärare eller mer än bara grundkunskaper i språket. Som målgrupp för materialet valdes personer som redan behärskar något tecknat språk. Annat undervisningsmaterial är bl.a. frågeuppgifter i anslutning till SignWikis videor, föreläsningsinspelningar, föreläsningsdior, artiklar samt material som producerats av studerande på olika språk om finlandssvenskt teckenspråk.

Material och forskning i finlandssvenskt teckenspråk

 

Uutiset