Livs 3 börjar 2022: Så här ser vår plan ut!

Vi börjar med Livs 3 utbildningen i februari 2022, och samtidigt startar en nybörjarkurs i finlandssvenskt teckenspråk. Vem är Livs3 för? Vi har tre målgrupper: Finlandssvenska teckenspråkiga som vill veta mera om sitt modersmål, diskutera sin identitet, lära om minoritetsspråk, och bli en aktör i återupplivningsprocessen av språket Döva/hörselskadade/hörande som kan teckna mera eller mindre, […]