Livs 3 börjar 2022: Så här ser vår plan ut!

Vi börjar med Livs 3 utbildningen i februari 2022, och samtidigt startar en nybörjarkurs i finlandssvenskt teckenspråk.

Information om Livs 3 på finlandssvenskt teckenspråk

Vem är Livs3 för?

Vi har tre målgrupper:

 • Finlandssvenska teckenspråkiga som vill veta mera om sitt modersmål, diskutera sin identitet, lära om minoritetsspråk, och bli en aktör i återupplivningsprocessen av språket
 • Döva/hörselskadade/hörande som kan teckna mera eller mindre, men vill lära mera om det finlandssvenska teckenspråket, tvåspråkighet, identitet, visuell växelverkan – och kanske få starkare nätverk med andra med samma erfarenheter
 • Personer med kunskaper i svenska från olika branscher (speciellt undervisning, översättning, psykologi, barnpedagogik, vård, gerontologi) som är intresserade av att lära sig ett av våra minsta minoritetsspråk, hitta en ny, visuell värld och kultur

Du får själv välja om du deltar bara i en kurs (sammanlagt 10 studiepoäng) eller väljer även andra kurser enligt eget intresse (5–15 studiepoäng till).

Vi erbjuder undervisning i:

 • Finlandssvenskt teckenspråk enligt nivå
  • modersmål
  • mellannivå
  • nybörjarnivå (online-kurs börjar i februari; fortsätter även med närundervisning)
 • Kultur och identitet, tvåspråkighet, språkattityder och minoritetsspråk
 • Olika tema enligt intresse:
  • språkinlärning och teckenspråk
  • språkforskning och datainsamling av teckenspråk
  • återupplivning och språkplanering

De som vill lära sig mera om språket, kan även välja en kurs till: 5 studiepoäng nybörjarkurs i finlandssvenskt teckenspråk. Den kursen är öppen för alla, och kan köpas på webbplatsen kauppa.humak.fi senare i november.

folk sitter i klassrummet i u-form och tittar åt samma håll
Livs 1 undervisning i 2016.

När och var?

Närundervisning 5 ggr/året; huvudsakligen i huvudstadsområdet

 • februari, april, sommarträff, september, november
 • kurser enligt egen intresse: mera undervisning

Smågruppsmöten, både som kontakt & online möten

 • kontakt möten enligt område; Österbotten, Nyland, Egentliga Finland, Sverige (beroende av behov) mars, maj, oktober
 • online enligt språknivå; tidtabell diskuteras i grupper

Online undervisning

 • från början av mars till början av december (paus i juli)
 • kurser enligt eget intresse har mera online undervisning

En del av undervisningen spelas in; möjligt att titta på efteråt och göra uppgifter i egen takt. Sista kursuppgifterna lämnas in i januari 2023, slutseminariet i samband med teckenspråksdagen (12.2) 2023.

Mera om Livs 3 kurser och deras tidtabell, samt nybörjarkurs i finlandssvenskt teckenspråk publiceras i slutet av november.

Information: projektledare Liisa Halkosaari (liisa.halkosaari@humak.fi, +358 400 349392)