Livs 3 börjar på distans – över 30 anmälda!

Det finns mycket intresse till att lära sig om finlandssvenska döva och teckenspråk: Livs 3 har fått över 30 anmälningar till utbildningen.

Vi kommer att börja utbildningen på distans p.g.a. pandemin och begränsningar. Lördag 12.2 träffas vi i Zoom – men hoppas få träffas live redan i april. Våra språk ska vara finlandssvenskt teckenspråk och talad svenska, tolkning finns.

Alla anmälda ska få mera information samt länken till Zoom per epost.

Våra lärare på lördag är Brita Peura, Arttu Liikamaa och Liisa Halkosaari. Programmet innehåller t.ex. ett besök till Finlandssvenska Teckenspråkigas medlemsträff! (Mera om medlemsträffar t.ex. här: https://teckeneko.fi/fst/medlemstraff-22-1)

Läs mera om kurser här (pdf)

Kontakta Liisa för information: liisa.halkosaari@humak.fi; +358 400 349 392 (WhatsApp, Signal, sms, eller ringa)