Livs 3 i sikte?

Många har frågat om det ska ordnas en Livs3 utbildning. Kanske du inte hade tid att delta i Livs 1, inte var intresserad av Livs 2 tolkutbildningen eller det helt enkelt inte var lämplig tid för dig att delta. Flera som var med i Livs 1 utbildningen har också önskat fortsättning. Ska det bli någon fortsättning? Ja visst, om vi får bestämma!

Så här glada såg alla ut i Livs 2 -projektets slutseminarium i februari 2020.

Med stöd av UKM:s specialfinansiering leder Finlands Dövas Förbund projektet Språkstyrka i år 2021. Inom ramen för projektet planeras en uppdatering på Livs 1-utbildningen i samarbete med Humak, FDF och FST.

Vi tycker att det ska ordnas en “Livs 3” under året 2022

Livs 3 -utbildningen ska byggas upp med hjälp av allt det som gjorts under de två första Livs-projekten, dess innehåll, material och sakkunnighet ska utnyttjas. Mycket har hänt efter det vi började med Livs 1, så visst behövs det uppdatering.

Planeringsarbetet börjar med en workshop, där vi hoppas deltar många som skulle vara intresserade av att delta i själva Livs 3 utbildningen under 2022. Hurdan utbildning skulle det då vara? Vi vill fråga er och planera utbildningen enligt behoven. Utbildningen kunde t.ex. ha följande målsättningar:

Studeranden…

  • kan beskriva det finlandssvenska teckenspråkets särdrag, variationer och språkgemenskap.
  • kan beskriva fenomen som relaterar till språkets utrotningshotade ställning samt språkets återupplivande.
  • kan identifiera sin egen och en gemenskaps flerspråkighet.
  • kan evaluera sina egna språkkunskaper och sin egen expertis.
  • kan beskriva grammatiska konstruktioner i det finlandssvenska teckenspråket.

Vi tycker det är viktigt att alla, speciellt döva, skulle kunna delta och lära sig mera om finlandssvenskt teckenspråk. Vad tycker du? Hurdana kunskaper borde vi sträva efter?

Kom med till workshopen 4. maj kl. 14.15–16.00 för att berätta om vad du skulle vilja lära dig, vad du anser viktigt – och få veta vad andra tänker! Workshopen ordnas på två språk: finlandssvenskt teckenspråk och svenska, tolkning finns.

Anmäl dig till workshopen 4.5 kl. 14.15 via länk:
https://link.webropolsurveys.com/S/6883A25F6C71B2D8
senast fredag 30. April

Om du vill väcka lite tankar före workshopen, kolla vad vi gjorde några år sedan:

Se inbjudan till workshopen på teckenspråk: