Finlandssvenska – Nordens Lingua Franca

En grupp studerande från Humak besökte Oslo för att fokusera på nordiskt samarbete och få en djupare inblick i nordiska språk. Med på resan var fem studerande och en lärare från tolkutbildningen. 

Tolkstuderandena med på resan: Hannaliisa Huhtinen (längst fram), Kiia Oura, Ursula Almén, Eva Mäkinen och Jenny Derghokasian.

Studieresan ordnades i samarbete med Kulturfonden för Finland och Norge samt Svenska Folkskolans Vänner. Under en fem dagar lång kurs fick vi delta på flera olika föreläsningar med fokus på språk och kultur. En del av föreläsningarna hölls på samma plats där vi bodde under veckan: i kulturcentret Voksenåsen som ligger nära Holmenkollen och har en otroligt fin utsikt.

Utsikten från Voksenåsen mot Oslo

Från Humak reste en grupp av kulturproducent-, samhällspedagog- och tolkstuderande med tre lärare. Resans målsättning var att lära sig svenska, men vi lärde oss allt möjligt annat också!

Nya tankar om gamla språk

Speciellt föreläsningen av Arne Torp (professor emeritus i nordisk språkvetenskap) gav mycket att tänka på. Han föreläste bland annat om språkhistoria, hur olika språk i norden har påverkats under tidernas lopp och varför vi pratar som vi gör i Norden.

Föreläsningen om nordiska språk av Arne Torp var fantastisk!

Det kändes meningsfullt att få ta del av Nordens språkhistoria och föreläsningen fick oss att förstå hur viktig roll utbildningen Livs 2 spelar för det nordiska samarbetets utveckling.

I Finland är båda nationalspråken närvarande i skolan under vår uppväxt. I och med det har vi ett unikt utgångsläge med vår inblick i båda språkfamiljerna, den germanska och den finsk-ugriska. I nordiska sammanhang behövs vår kunskap, en positiv attityd och anpassningsförmåga gentemot flerspråkighet för att kommunikationen på våra nordiska språk ska fungera.

Norska är danska, talad på svenska

Arne Torp är väldigt skicklig på att använda olika språk. Han gav oss exempel på hur rikssvenska, finlandssvenska, norska och danska skiljer sig fonetiskt genom att läsa samma text högt på olika språk/dialekt. Det var en upplevelse som är svår att beskriva, på vilket sätt skillnaden uppenbarades för oss som satt i publiken. Torp talar till och med en form av fornnordiska, som har varit en grund för den nuvarande språkuppsättningen i Norden. Mera information samt exempel på språken hittar du på Arne Torps sida vid Universitetet i Oslo.

Trots att de skrivna språken är mycket eller nästan identiska i de nordiska språken, så kan det vara svårt att förstå varandra på grund av uttalet.

Vi lärde oss en del norska och mycket om norsk kultur.

Enligt Arne Torp är finlandssvenskan Nordens lingua franca, speciellt uttalet är ofta lätt för andra nordbor att förstå. För oss som studerar finlandssvenskt teckenspråk var den här tanken intressant. Då undrar man bara…hur placerar sig det finlandssvenska teckenspråket i den nordiska språkfamiljen?

 

Text: Eva Mäkinen, Jenny Derghokasian, Liisa Halkosaari
Foto: Hannaliisa Huhtinen, Liisa Halkosaari