Livs 2

Tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk

Livs 2 är en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Utbildningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och pågår 2018-2020. Tolkutbildningen är möjlig tack vare de person- och materialresurser som formades i samband med Livs 1.

Närundervisning ordnas ofta i Ljusa huset, Helsingfors.

Utbildningen för tolkar består av 17 kurser och sammanlagt 90 studiepoäng (sp). Deltagarna kan välja vilka kurser de avlägger, men för en godkänd helhetsmodul i tolkning på finlandssvenskt teckenspråk krävs 50 sp. Det är också möjligt att avlägga färre kurser i urval, men varje studerande förbinder sig till att avlägga minst 30 sp.

Undervisningen innehåller mycket grupparbete i form av diskussioner.

Som grund för projektets utbildning ligger läroplanen för teckenspråkstolkar. Ur läroplanen har speciellt valts de kurser som ger färdighet i att tolka mellan fyra språk i Finland. För att arbeta som tolk krävs en slutförd yrkeshögskoleexamen för tolkar (240 sp). Examen omfattar bland annat språk- och tolkningsstudier, examensarbete, studier i mångfald och kommunikation samt i entreprenörskap.

Livs 2 projektets utbildning riktar sig till en väldigt heterogen grupp av studerande. I gruppen finns både nybörjare och tolkar med lång erfarenhet. Därför måste kurserna skräddarsys efter varje deltagares individuella behov.

För närvarande finns det inte planer på någon ny tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk utan Livs 2 genomförs som en engångsföreteelse med specialunderstöd av UKM.

Mera information av projektchef Liisa Halkosaari (liisa.halkosaari@humak.fi, 0400 349 392)

Tolkutbildningens läroplan i Humak (240 sp)

Kurser i projektets utbildning (max 90 sp)

Poster om Livs 2 i efsli conference 2019

 

Uutiset