Tillstånd

Samtycke till filmat material

I enlighet med personuppgiftslagen ber vi inom Livs-projektet om tillstånd av de medverkande för allt videomaterial vi samlar in. För detta ändamål använder vi oss av en samtyckesblankett där informanten uppger till vilka ändamål materialet får användas. På blanketten ger vi också information om projektet och förklarar varför vi behöver forskningsmaterial för språkforskning.

På denna sida hittar du blanketten på svenska (pdf) och på finlandssvenskt teckenspråk (se videoklipp nedan).

Videomaterial får användas enligt följande villkor:

Information om projektet Lev i vårt språk (Livs)

Det finlandssvenska teckenspråket har enligt Unescos kriterier klassificerats som ett allvarligt hotat språk. Språkgruppens utsatthet syns bland annat i bristen på utbildning, undervisningsmaterial, forskning och tolkar i språket. Därtill saknas grundläggande information om språkgruppen och språket i dag. Lev i vårt språk (Livs) är det första statsfinansierade projektet någonsin med syfte att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket. Projektet genomförs vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak 2015-2017. Inom projektet strävar vi efter att stärka språkgemenskapen genom att dels utbilda finlandssvenska teckenspråksinstruktörer, dels samla forskningsmaterial i språket. Med stöd i forskningsmaterialet sammanställer vi också ett undervisningsmaterial i finlandssvenskt teckenspråk. På detta vis hoppas vi råda bot på de mest akuta bristerna så att det blir möjligt att på sikt starta en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk.

Med forskningsmaterial avser vi videoinspelningar av olika situationer där det finlandssvenska teckenspråket används. Vi är alltså inte ute efter ”ett rätt sätt att teckna” utan vill dokumentera hur olika personer på ett naturligt sätt använder språket i olika situationer. Genom att dokumentera olika språkanvändare och olika språksituationer får vi en så realistisk bild som möjligt av hur språket faktiskt används idag. Videoinspelningar av språket behövs för att man ska kunna analysera språket närmare. Inom Livs-projektet använder vi oss till exempel av programmet ELAN för att glossa och annotera teckenspråkigt material. Språkdokumentation i form av inspelningar gör det också möjligt att jämföra material för att se hur språket bland annat förändras över tid, eller hur språket varierar beroende på var och av vem det används. Språkdokumentation är därtill ett sätt att bevara språket för framtida generationer.

Språkforskning behövs för att beskriva språket och vad som är utmärkande för det. Utan systematisk forskning i det finlandssvenska teckenspråket är det till exempel omöjligt att förklara vad finlandssvenskt teckenspråk är och hur språket till exempel skiljer sig från andra närbesläktade teckenspråk. Osäkerhet om vad det egna språket är gör det i sin tur svårt att motivera varför man behöver service på språket. Genom forskning växer medvetenheten om språket vilket stärker språkgruppen. Med tanke på det finlandssvenska teckenspråket behövs också forskning om språkanvändarna för att resurser för att revitalisera språket används på bästa sätt (det går inte att stödja personer om man inte vet vem de är och var de bor). Systematisk forskning i språket behövs därtill för att man ska kunna undervisa i språket. Utan kunskap om hur språket fungerar går det inte heller att lära ut det till andra. Ett centralt mål för Livs-projektet är att skapa undervisningsmaterial på finlandssvenskt teckenspråk som inte enbart används under Livs-utbildningen utan också finns allmänt tillgängligt på webben efter att projektet avslutas.

Uutiset