Länkar

Samarbetspartner

Finlandssvenska teckenspråkiga rf www.dova.fi
Finlands Dövas Förbund rf www.kuurojenliitto.fi/sv
Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet www.helsinki.fi/sup
Undervisnings och kulturministeriet minedu.fi/sv/framsida

FST:s lokal i Tilkgatan 7
Finlandssvenska Teckenspråkiga rf har länge haft sin lokal på Tilkgatan 7, Helsingfors. Foto: Liisa Halkosaari

Om språket och språksituationen

SignWiki finssl.signwiki.org
Suvi suvi.teckensprak.net
Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? Språknämndens handledning (2015)
Mitt eget språk – vår kultur. En kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket och döva finlandssvenska teckenspråkiga i Finland 2014-2015
Utredning om helhetssituationen för det finlandssvenska teckenspråket (Justitieministeriet 2016)

Här hittar du en mer omfattande förteckning över forskning och övrig litteratur om språket och språkanvändarna (pdf)

Här hittar du en lista över webbplatser med information och material på finlandssvenskt teckenspråk (pdf)

Skrivet om projektet

Livs-projektet avslutas – tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk är nästa steg (FDF 1.9.2017)
Halkosaari, Liisa, 2017: “Kohti suomenruotsalaista tulkkikoulutusta”. Dövas tidskrift (2/2017)
Andersson-Koski 2017: “Kursen satt mot en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk”. Dövas tidskrift (2/2017)
Andersson-Koski, Maria, 2017: “Unik utbildning på unikt språk”. Språkbruk 1/2017.
Andersson-Koski, Maria, 2017: “Vårt finlandssvenska kulturarv bär på ett eget teckenspråk”. Vi hörs 1/2017. 
Livs-projektille palkinto vuoden suomenruotsalaisesta palvelusta
(FDF 11.11.2016)
Utbildning i finlandssvenskt teckenspråk belönas (Yle 12.11.2016)
Suomenruotsalaisen viittomakielen mennyt ja tuleva kohtasivat (FDF 4.10.2016)
Första utbildningen för teckenspråksinstruktörer i det finlandssvenska teckenspråket (Nordisk blogg 3.10.2016)
Livs-koulutus käynnistyi (Humak 17.8.2016)
Lev i vårt språk – Livs – räddar finlandssvenskt teckenspråk (Humak 19.4.2016)
Finlandssvenskt teckenspråkprojekt – LIVS har startat! (Teckeneko 27.2.2016)
Uhanalainen suomenruotsalainen viittomakieli pelastetaan (Humak 25.8.2015)

Om bakgrunden till Livs-projektet

Aalto, Annika & Halkosaari, Liisa 2015: Det finns en dröm. Kielisilta 2/2015
Auvinen, Mia 2016: Oppimateriaalisuunnitelma: Suomenruotsalaisen viittomakielen alkeet: Ruokakulttuuri. Examensarbete. Humanistiska yrkeshögskolan. (på finska) Sammandrag på fisv. tsp.
Halkosaari, Liisa 2015: Språknämnden för finländska teckenspråk. Kielisilta 2/2015.
Halkosaari, Liisa 2015: Antaisitko äidinkielesi kuolla? Kielisilta 2/2015. (på finska)
Halkosaari, Liisa 2015: Tulossa suomenruotsalaisen viittomakielen koulutus. Kielisilta 3/2015. (på finska)

Uutiset