Kontakt

Här ser du vem vi är och hur du kan kontakta oss:


Liisa Halkosaari, projektchef
Humak Helsinki

liisa.halkosaari@humak.fi
0400 349 392 (WhatsApp, textmeddelanden, samtal)

Twitter @liisahalkosaari
facebook.com/liisa.halkosaari

Anstälda i Livs-projektet 2018
första rad: Brita Peura, Ellen Hoang, Maja Andersson
andra rad: Liisa Halkosaari, Johan Hedrén, Tomas Uusimäki

Anställda i 2019–2020 också: Jenny Derghokasian, Jarl Hanhikoski

Ansvariga lektorer i Humak: Liisa Halkosaari, Juha Manunen, Eeva Pekanheimo.

Projektanställda och ansvariga under Livs-projektet 2015–2017:


Janne Kankkonen, planerare
Humak TKI Ilkka


Juha Manunen, lektor
Humak Kuopio


Outi Ahonen, lektor
Humak TKI Ilkka

livs_andersson-koski

Maria Andersson-Koski, sakkunnig
Humak TKI-Ilkka

Päivi Rainò


Päivi Rainò, forskningschef
Humak TKI Ilkka

Publikationsnämnd 2015–2017

  • Päivi Rainò
  • Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f
  • Liisa Halkosaari, Humak

Publikationsnämnd 2018–

  • Maria Andersson-Koski
  • Magdalena Kintopf-Huuhka
  • Liisa Halkosaari

Alla publikationer (inkl. blogginlägg) inom Livsprojektet är granskade och godkända av publikationsnämnden.

Uutiset