Slutprojekt i Livs 2 – från Solsand till SignWiki

Projektets slutseminarium hölls 15.2.2020 i Ljusa Huset. Livs-studerandena gjorde varsitt slutarbete, värt fem studiepoäng, som sin sista uppgift. Här presenterar jag ämnena kort. Studerandena hade valt ämnet för slutarbetet utifrån Språkplanen för att stödja återupplivningsarbetet för det finlandssvenska teckenspråket. Språkplanen för finlandssvenskt teckenspråk finns på föreningen Finlandssvenska teckenspråkigas hemsidan.

I början av programmet fick alla studerandena hålla kort pitch-tal om sina slutarbeten. Sedan presenterade de sina ämnen i en posterutställning. Ämnena delades upp i tre helheter.

Från teater till textning

Det första temat behandlade Översättning och tolkning. Jenny Derghokasian och Eva Mäkinen gjorde teatertolkning på finlandssvenskt teckenspråk av föreställningen Snödrottnigen – Lumikuningatar i Åbo Svenska Teater 28.12.2019. Snödrottningen var ett samarbete mellan Aurinkobaletti och Åbo Svenska Teater.

Annika Aalto samarbetade med BUU-klubben och Svenska Yle. Aalto BUU-klubbens programledare i stödtecken och medverkade i översättningen av sex avsnitt av barnprogrammet Bärtil till finlandssvenskt teckenspråk. Utöver Aalto deltog också Eva Mäkinen och Janne Kankkonen i översättningen.

leende kvinna med dator i bakgrund
Annika Aalto presenterar programmet Bärtil som översatts till finlandssvenskt teckenspråk.

Ursula Almén gjorde textning av videor från finlandssvenskt teckenspråk till finska. Salla Kuusinen undersökte realiseringen av teckenspråkstolkning och tolkarnas placering i Tv-rutan. Kuusinen intervjuade bland annat fyra teckenspråkstolkar om deras erfarenheter av teckenspråkstolkning och målet är att Yle kan dra nytta av undersökningens resultat. Olga Klementieva gjorde informationsvideor på finlandssvenskt teckenspråk om VR. I videorna ges bland annat information om hur man kan köpa tågbiljetter och hur man kan resa till Ryssland.

dator där syns video med textning, bredvid en pad
Eva Mäkinen och Jenny Derghokasian tolkade teater i Åbo.

Information till publiken

Det andra temat behandlade Information om teckenspråkiga. Carita Ajanti hade påbörjat skrivarbetet av några svensk- och finskspråkiga Wikipedia-artiklar om finlandssvenska teckenspråkiga och finlandssvenskt teckenspråk. Gunilla Nylund gjorde fem besök i förskolegrupper och grundskolans eftermiddagsklubbar och gav information om finlandssvenskt teckenspråk. Rebecka Stråhlman planerade en teckenspråkskurs för personalen inom kyrkan som ska förverkligas senare.

leende kvinna bakom bordet, på bordet finns broshyrer och dator
Gunilla Nylund besökte skolor och dagis för att berätta om teckenspråk.

Elin Westerlund producerade teckenspråkiga informationsvideor om finlandssvenskt teckenspråk. Videorna hittas på Smockans webbsida. Pirjo Falk och Lena Wenman undersökte hurdan information som finns om hemvårdstjänster på teckenspråk i Helsingfors och Borgå. Falk och Wenman samlade information bland annat genom intervjuer.

två kvinnor med böcker och datorer på bordet
Lena Wenman och Pirjo Falk tog reda på teckenspråk i hemvårdstjänsten.

Från Solsand till SignWiki

Det tredje temat behandlade Finlandssvenskt teckenspråk och dövas gemenskap. Henri Lauritsalo gjorde tre olika frågesporter till SignWiki på finlandssvenskt teckenspråk. Han gjorde också instruktioner så att vem som helst själv kan göra frågesporter. Du kan bekanta dig med frågesporterna på Signwikis hemsida.

människor i entréhall diskuterar
Henri Lauritsalo (i vänster) diskuterar om sitt slutprojekt med deltagarna i posterutställningen.

Taina Petäjäinen ordnade en träff för personalen som arbetat i Borgå dövskola och elevhem under åren 1964–1994. Under träffen fördes livliga diskussioner om olika minnen och tanken väcktes om att även spara minnena i skriftlig form. Gun-Britt Westerlund gjorde dokumentärfilmen Solsand – Ett arv värt att bevaras som handlar om historien och verksamheten i sommarstället Solsand som ägs av Jakobstadnejdes Dövförening. Solsand ligger cirka 4–5 kilometer från Jakobstads centrum. Du kan se filmen på YouTube:

Susanna Bussman-Virta, Hannaliisa Huhtinen, Emma Lidman och Tove Waldonen arbetade med korpusmaterial på finlandssvenskt teckenspråk vid Finlands Dövas Förbund. Bussman-Virta, Huhtinen, Lidman och Waldonen förde in glossor i Elan som tidigare enbart funnits som handskrivet material på papper.

grupp av studeranden fram i ett auditorium med rosor och betyg
Tolkutbildningens deltagare fick rosor och betyg i slutet av seminariet.

Två studeranden kunde inte presentera sina projekt på slutseminariet: Oili Heimonen jobbade med att forska i språkattityder och mångspråkiga situationer som tolkar stöter på. Ellen Hoang jobbade som tolk på slutseminariet som en del av sitt slutprojekt.

**

Blogginlägg av
Juha Manunen
Humanistiska yrkeshögskolan, Kuopio campus

Projektet Lev i vårt språk

31.5.2020