Lev i vårt språk

Det finlandssvenska teckenspråket är allvarligt hotat. 2014 beviljades Humanistiska yrkeshögskolan Humak finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet för att revitalisera språket. Finansieringen resulterade i den tvååriga instruktörsutbildningen Lev i vårt språk (Livs) 2015−2017 med en finlandssvensk tolkutbildning som långsiktigt mål. En finlandssvensk tolkutbildning beviljades i sin tur finansiering 2017 och inleddes sommaren 2018 under projektnamnet Lev i vårt språk 2 (Livs 2). Livs 2 genomförs, i likhet med det första projektet, i samarbete med Finlandssvenska teckenspråkiga rf, Finlands Dövas Förbund rf och Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Lev i vårt språk 2: Tolkutbildning (2018−2020)

Det råder stor brist på finlandssvenska teckenspråkstolkar. För att råda bot på den mest akuta tolkbristen verkställer Humanistiska yrkeshögskolan Humak en skräddarsydd tolkutbildning på två år. Utbildningen inleddes sommaren 2018 med knappa 30 studerande. Bland studerandena finns både erfarna tolkar och nybörjarstuderande vilket ställer stora krav på individuell studieplanering och skräddarsydda lösningar. En skräddarsydd modell gör det dock möjligt att ringa in behoven, använda resurserna rätt och därmed på kort tid få ut fler tolkar i arbetslivet.

Läs mer om tolkutbildningen under Livs 2.

Livs 2 – slutseminariet lö 15.2.2020 kl. 12.30-16. Inspelning av direktsändning: https://livestream.com/Infocrea-fi/livs-2-slutseminarium

Lev i vårt språk: Instruktörsutbildning (20152017)

Lev i vårt språk (Livs) var ett utbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk och den första statsfinansierade åtgärden med syfte att revitalisera språket. Inom projektet genomfördes en instruktörsutbildning parallellt med att det samlades o sammanställdes material på finlandssvenskt teckenspråk. En central målsättning för projektet var att stärka språkbrukarnas identitet och öka deras kultur- och språkkännedom.

Läs mer om instruktörsutbildningen och projektet under Livs 1.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf
Anslagstavlan i Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s lokal på Tilkgatan, Helsingfors, våren 2016. Foto: Liisa Halkosaari

Uutiset