Hur kan jag påverka språkets ställning?

På slutseminariet för Livs 2 ordnades gruppdiskussioner för att få deltagarna att dela sina erfarenheter och tankar om sitt språk. Till detta blogginlägg valde jag ut några viktiga poänger som dök upp i diskussionerna. Diskussionerna inleddes med följande frågor: Språksituationen idag – har det skett förändring och hurdan? Hur kan jag påverka språkets ställning? Hur […]

Slutprojekt i Livs 2 – från Solsand till SignWiki

Projektets slutseminarium hölls 15.2.2020 i Ljusa Huset. Livs-studerandena gjorde varsitt slutarbete, värt fem studiepoäng, som sin sista uppgift. Här presenterar jag ämnena kort. Studerandena hade valt ämnet för slutarbetet utifrån Språkplanen för att stödja återupplivningsarbetet för det finlandssvenska teckenspråket. Språkplanen för finlandssvenskt teckenspråk finns på föreningen Finlandssvenska teckenspråkigas hemsidan. I början av programmet fick alla […]