Teckenspråksforskning och samarbete

(denna blogginlägg finns endast på finlandssvenskt teckenspråk)

Video, manuskript och editering: Janne Kankkonen