Teckenspråkskurser

Hurdan språkundervisning har vi haft i Livs-projekt? Kolla Majas och Britas videoblogg om teckenspråkskurser!

Videoblogg: Maja Andersson, Brita Peura, Jarl Hanhikoski

31.10.2019