Undervisning på finlandssvenskt teckenspråk

Den 7–8 april samlades Livs-utbildningens 15 studerande i Ljusa huset för att fördjupa sig i temat undervisning. Fredagen fylldes av föreläsningar, förberedelse och diskussion och under lördagen höll Livs studerande i trådarna för en undervisningsworkshop i finlandssvenskt teckenspråk. Från kloster till torg – om att möta människor i undervisningen Vad innebär det egentligen att undervisa? […]