Ett språk fullt av möjligheter

På teckenspråksdagens seminarium i Nationalmuseet den 10 februari 2017 berättade Janne Kankkonen om det finlandssvenska teckenspråket i relation till projektet Lev i vårt språk. – Teckenspråkets rikedom ligger i det visuella uttryckets möjligheter. Då okända ord i många andra språk kräver långa förklaringar för att bli begripliga, räcker ett tecken i sig för att göra […]