Teckenspråkig översättning och tolkning

Översättning och tolkning stod på agendan då Livs-gruppen träffades för femte gången den 24–25 februari 2017. Såsom tidigare var det en programspäckad helg som väckte både frågor och diskussion. Fredag 24.2.2017 På fredagen gästades Livs-utbildningen av Tommy Rangsjö från Sverige. Tommy är anställd av företaget Teckenbro där han arbetar som språkstöd, översättning och medieproducent. Tidigare […]