Vieraana vähemmistön vähemmistössä

I denna text begrundar en finsk döv sina erfarenheter som han stött på i den finlandssvenska teckenspråkiga gemenskapen. Han har vaknat upp till att ansvaret för språk- och kulturgruppen ligger på alla, även den större minoriteten. Han begrundar även översättningars betydelse, hur majoritetsspråk påverkar minoritetsspråk. Enligt hans iakttagelser är den finlandssvenska döva gemenskapen exceptionellt enhetlig […]