Livs tolkutbildning börjar i juni – Informationstillfälle live på Facebook-sidan

Informationstillfälle 4.4.2018 på svenska kl. 15–16 och på teckenspråk kl. 16.30–17.30. Du kan delta i Helsingfors i Ljusa huset, Ilkkavägen 4, eller på distans: www.facebook.com/livsprojekt Båda tillfällena spelas in, videon hittar du efteråt i Facebook-sidan. Livs II: Tolkutbildning är ett tolkutbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk (2018–2019). Läs mer om tolkutbildning och ansökan.