Hur ser Livs undervisning ut?

Kom in i Ljusa huset och se vad vi gör – Maja ger oss en inblick i undervisningen! Vi har haft väldigt många gästföreläsare under 2019, ser du bekanta ansikten i videon? Videoblogg: Maja Andersson & Jarl Hanhikoski 12.12.2019

Närundervisning i Vasa

Tolkstuderandena i Livs-projektet brukar samlas i Helsingfors en gång per månad – men i april var vi i Vasa! Kolla vad Brita och Maja berättar om resan: Videoblogg: Brita Peura, Maja Andersson, Jarl Hanhikoski & Johan Hedrén 12.12.2019