Närundervisning i Vasa

Tolkstuderandena i Livs-projektet brukar samlas i Helsingfors en gång per månad – men i april var vi i Vasa! Kolla vad Brita och Maja berättar om resan:

Videoblogg: Brita Peura, Maja Andersson, Jarl Hanhikoski & Johan Hedrén

12.12.2019