Sista steget i projektet – ännu hinner man med mycket!

Har du märkt att det nu finns finlandssvenska tecken för ONT, KAMRAT och SPRICKA i SignWiki? Kanske du vill se Borgå skolans före detta elever samtala om vinteridrott? Säkert har du sätt översättningen av Vårt land i Facebook till ära av det hundraåriga Finland?

Inblick i projektet på finlandssvenskt teckenspråk:

Utbildningen av teckenspråksinstruktörer avslutades redan i september men projektet fortsätter ännu till årets slut. Efter utbildningen letade vi efter några anställda för att arbeta deltid inom projektet under hösten. Vi fick ihop en mångsidig grupp med expertis som  koncentrerar sig på att producera projektets sista material nu under senhösten.

Material inom hälsovårdsbranchen

Främst har det varit fråga om undervisningsmaterial till SignWiki med vikt på material inom hälsovårdsbranschen. I tankarna finns även översättning av utvalt material och annotering av teckenspråkigt forskningsmaterial. Det har varit nyttig för Livs studeranden att genast få använda de kunskaper de fått via utbildningen.

I bakre raden Annika Aalto, Elin Westerlund och Janne Kankkonen, framme Brita Peura och Maja Andersson.

Janne Kankkonen och Annika Aalto har båda arbetat redan en längre tid med det finlandssvenska teckenspråket, språkpolitik och språkvård. Aalto jobbar deltid vid Finlands Dövas Förbund inom intressebevakning, och jobbar nu vid Humak en dag i veckan. Ur projektets synvinkel har det varit mycket nyttigt och viktigt att få med de få personer som redan arbetar och verkar inom språkgemenskapen.

Samarbete ger bättre resultat

Elin Westerlund har nu fått ta ansvar för att filma och editera material men också att teckna tecken till SignWiki. Brita Peura, som har flera års erfarenhet om SignWiki-arbete, påminner om att arbetet kräver mycket tid: ”Det är inte bara att filma tecken, man ska även flytta över dem till SignWiki med all rätt information – det tar tid och kräver tålamod!”

Maja Andersson berättar att hon är jätte glad att få arbeta med dokumentering av det finlandssvenska teckenspråket: ”Jag har haft en stark känsla och iver för att få vara aktiv inom språkvård, och nu får jag det!” Grupparbete ser hon som väldigt viktigt: ”Vi stöder varandra och via samarbete och diskussion får man djupare och bredare resultat.”

Utbildning har påverkat språkgemenskapen

Andersson och Westerlund är med i styrelsen för Finlandssvenska teckenspråkiga rf. Föreningens ordförande Lena Wenman och verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka var också med i Livs utbildningen. Kintopf-Huuhka har berättat att det syns att utbildningen påverkat språkgemenskapen t.ex. via större aktivitet inom föreningsarbetet.

Under projektet har vi haft äran att få arbeta med många människor som har stort intresse och hjärta för den finlandssvenska teckenspråksgemenskapen. Fastän själva kärnan av gemenskapen, de som har fi.sv. teckenspråk som modersmål består av under 100 människor i Finland, finns det minst tre gånger fler sådana som vill lära sig språket, stöda språkgemenskapen och hjälpa revitalisera språket. Ett stort tack till er alla!

 

Text Liisa Halkosaari
Videoblogg Janne Kankkonen
Korrekturläsning Annika Aalto