Sista steget i projektet – ännu hinner man med mycket!

Har du märkt att det nu finns finlandssvenska tecken för ONT, KAMRAT och SPRICKA i SignWiki? Kanske du vill se Borgå skolans före detta elever samtala om vinteridrott? Säkert har du sätt översättningen av Vårt land i Facebook till ära av det hundraåriga Finland? Inblick i projektet på finlandssvenskt teckenspråk: Utbildningen av teckenspråksinstruktörer avslutades redan i […]