Livs-projektets avslutande seminarium

Välkommen till Livs-seminarium!

> Anmälning och program

– Skulle du låta ditt modersmål dö? Nej, inte vi heller!

Fredagen den 1 september 2017 kl. 8.30-16 kan du höra mer om kampen för ett hotat språk på det avslutande seminariet för projektet Lev i vårt språk (Livs) vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak. På seminariet berättar vi om det konkreta arbetet med att stärka det hotade finlandssvenska teckenspråket. Studerande som deltagit i projektets instruktörsutbildning presenterar sina slutarbeten som på olika sätt uppmärksammar språket. Seminariet äger rum i Ljusa husets auditorium i Helsingfors.

Fritt inträde. Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

> Anmälning och program

 

Lev i vårt språk – loppuseminaari 1.9.2017

– Antaisitko äidinkielesi kuolla? Emme mekään!

Tule tutustumaan uhatun kielen elvytystyöhön Humanistisen ammattikorkeakoulun Lev i vårt språk (Livs) -projektin loppuseminaariin, perjantaina 1 syyskuuta 2017 klo 8.30–16. Seminaarissa kerrotaan projektista ja siitä, mitä suomenruotsalaisen viittomakielen voimaannuttaminen käytännössä voi olla. Projektin koulutukseen osallistuneet opiskelijat esittelevät lopputyönsä suomenruotsalaisesta viittomakielestä. Seminaari on Valkean talon auditoriossa Helsingissä.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille! Tervetuloa!

> Ilmoittautuminen ja ohjelma