Teckenspråkstolkutbildning på svenska

Vill du lära dig ett hotat språk och bli teckenspråkstolk? Det här är en unik möjlighet för dig där studierna går på fyra språk – vet du redan vilka fyra språk det är?

Att arbeta som teckenspråkstolk är ett oerhört varierande arbete. Tolkning behövs i alla åldrar och livsfaser och i olika situationer – allt från bankbesök, besök hos olika läkare till bröllop, danskurser, teater och föräldramöten.

I Finland har vi två teckenspråk, det finska och det finlandssvenska. Sveriges teckenspråk är därtill ett eget språk, även om alla tre härstammar från samma språkfamilj. Unesco har listat det finlandssvenska teckenspråket som ett hotat språk som kräver revitaliseringsåtgärder. En åtgärd är att utbilda flera tolkar som behärskar finlandssvenskt teckenspråk.

Själva YH-examen, Tulkki (amk), är finskspråkig och genomförs vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak i Helsingfors. Studierna tar vanligtvis fyra år och omfattar 240 studiepoäng. Under åren 2018–2019 kan vi nu erbjuda en unik möjlighet att genomföra en del av studierna på svenska och finlandssvenskt teckenspråk, som en följd av projekt som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Jag vill studera det här! Vad ska jag göra?

Under projektet 2018–19 tar vi in en grupp på ca 15 studerande. De flesta av dem har förhoppningsvis redan kunskaper både i de fyra språken som ska studeras, dvs. svenska, finska, finlandssvenskt och finskt teckenspråk, och i tolkning. Speciellt goda kunskaper i teckenspråk, skriven och talad svenska är viktiga. Om du inte ännu kan teckenspråk, men är motiverad att satsa lite extra redan under sommaren, är det helt möjligt att ansöka till utbildningen.

Ansökningen till studierna i tolkning på finlandssvenskt teckenspråk skickas via en anmälan i Webropol senast onsdag 11.4.2018 kl. 23.00. (Denna ansökan ska skickas också om du ännu därtill skickar en ansökan via gemensam ansökan.) Alla anmälda kommer att intervjuas under maj. Studierna sker vid öppna yrkeshögskolan vid Humak, och ger 30–90 studiepoäng, beroende på vilka tidigare kunskaper studeranden har.

Studierna ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i tolkning på finlandssvenskt teckenspråk, men kvalificerar dig inte till att arbeta som teckenspråkstolk. För att arbeta som teckenspråkstolk i Finland krävs YH-examen.

För YH-examen behövs gemensam ansökan

Blev du intresserad av att studera till teckenspråkstolk? Eller jobbar du redan som tolk, men vill ha en YH-examen? Då ansöker du via gemensam ansökan för högskolor på Studieinfo.fi under tiden 14–28.3.2018 via det finskspråkiga programmet Tulkki (AMK) i Humak, Helsingfors. Under åren 2018–2019 får du göra en del av dina studier på svenska och finlandssvenskt teckenspråk.

Kanske du redan är YH-utbildad tolk men vill utveckla dina kunskaper? Anmäl dig då endast via webropol. Då får du delta i utbildningen via öppna yrkeshögskolan – mera information om det hittar du på livs.humak.fi i början av april.

Tidtabell och innehåll av studier

Den svenska tolkutbildningen börjar med en två dagars sammankomst fredag-lördag, 8–9 juni 2018. Du är välkommen med fastän du inte ännu fått resultaten från den gemensamma antagningen.

Under sommaren och höstterminen 2018, samt hela året 2019 träffas vi en gång i månaden, vanligtvis under två dagar, fredag och lördag. Valda kurser från den finska läroplanen kommer att ges på svenska och finlandssvenskt teckenspråk för alla, men i första hand planeras kurserna utifrån deltagarnas individuella behov och kunskaper.

De som inte ännu har erfarenhet av tolkning, kommer att koncentrera sig på språk- och tolkningsstudier. De som däremot redan har arbetat som tolk kommer att studera mera enligt sina egna behov; t.ex. svenska, finlandssvenskt teckenspråk eller tolkning mellan fyra språk. Mängden och omfånget av studier beror på dina tidigare kunskaper och kan variera från deltid (t.ex. 1-2 dagar i veckan) till heltidsstudier.

Informationstillfälle i april

Mera information får du 4.4.2018 då vi ordnar ett informationstillfälle för alla intresserade: på svenska kl. 15–16 och på teckenspråk kl. 16.30–17.30. Du kan delta i Helsingfors i Ljusa huset, Ilkkavägen 4, eller på distans på webben. Båda tillfällena spelas in och länken hittar du på livs.humak.fi. För närmare information följ med informationen på livs.humak.fi eller kontakta lektor Liisa Halkosaari (liisa.halkosaari@humak.fi).

Läs mera om tolkens yrke och arbete i Finland (www.tulkit.net) och i Sverige (www.sttf.org).

Mera information om teckenspråk: http://www.dova.fi/

Mera information om utbildningsprojektet:

lektor Liisa Halkosaari, Humak (liisa.halkosaari@humak.fi, 020 7621392)