Teckenspråkstolkutbildning på svenska

Vill du lära dig ett hotat språk och bli teckenspråkstolk? Det här är en unik möjlighet för dig där studierna går på fyra språk – vet du redan vilka fyra språk det är? Att arbeta som teckenspråkstolk är ett oerhört varierande arbete. Tolkning behövs i alla åldrar och livsfaser och i olika situationer – allt […]