Vi söker projektanställda till tolkutbildningsprojektet

Humanistiska yrkeshögskolan Humak söker: 

projektanställda till tolkutbildningsprojektet på finlandssvenskt teckenspråk

Finlandssvenska teckenspråkiga är en minoritet inom en minoritet. Gruppen språkbrukare är mycket liten och språket är allvarligt hotat enligt UNESCO:s kriterier. Det finlandssvenska teckenspråket behöver ett heltäckande revitaliseringsprogram. En del av detta program är den tolkutbildning som nu startar vid Humanistiska yrkeshögskolan.

Humanistiska yrkeshögskolan fungerar som ett nätverk inom vilket samhällspedagoger, tolkar och kulturproducenter utbildas. Centralt i Humaks verksamhet är att utveckla utbildningsbranscherna i samarbete med arbetslivsparterna.

Instruktörsutbildning 2016–17

Till tolkutbildningsprojektet söks nu flera projektanställdadeltid för tiden 7.5.2018–31.1.2019:

 • Två planerare i tolkning på svenska/finlandssvenskt teckenspråk, arbetstid ca 2 dagar/vecka
 • Två planerare för utarbetande av undervisningsmaterial på svenska/finlandssvenskt teckenspråk, arbetstid ca 1 dag/vecka (eller en person med breda kunskaper, arbetstid ca 2 dagar/vecka)
 • En medieassistent för utarbetande av undervisningsmaterial, arbetstid ca 1 dag/vecka

Lön och anställningsvillkor enligt de privata yrkeshögskolornas kollektivavtal. Arbetsplatsen ligger i huvudstadsområdet i Humaks lokal i Haga, Helsingfors.


De som anställs som planerare i tolkning förutsätts ha

 • Tolkutbildning och någon utbildning i finlandssvenskt teckenspråk (t.ex. Livs instruktörsutbildning 2016–17)
 • Utmärkta kunskaper i svenska eller i finlandssvenskt teckenspråk (goda kunskaper i ett av språken)
 • God samarbetsförmåga
 • Kännedom om dövsamhället i Finland, teckenspråkig kultur, det finska utbildningssystemet och tolktjänster
 • Färdigheter i och intresse för att planera, genomföra och reflektera över undervisning

De anställda kommer att arbeta inom tolkutbildningsprojektet med att planera och genomföra utbildningen (inkl. undervisningsmaterial, utvärdering) i samarbete med lektorer, skriva/teckna blogginlägg om projektet, kartlägga behovet av kunskap om tolktjänster på finlandssvenskt teckenspråk samt samarbeta med projektledaren med övriga uppgifter som syftar till att förverkliga projektets mål.


De som anställs som planerare för utarbetande av undervisningsmaterial förutsätts ha

 • Utbildning i finlandssvenskt teckenspråk (t.ex. Livs instruktörsutbildning 2016–17)
 • Utmärkta kunskaper i svenska eller i finlandssvenskt teckenspråk (goda kunskaper i ett av språken)
 • Erfarenhet av att producera undervisningsmaterial
 • God samarbetsförmåga
 • Kännedom om dövsamhället i Finland och teckenspråkig kultur
 • Färdigheter i och intresse för att planera, genomföra och reflektera över produktionen av undervisningsmaterial

De anställda kommer att arbeta inom tolkutbildningsprojektet med att planera och genomföra produktionen av undervisningsmaterial samt samarbeta med projektledaren med övriga uppgifter som syftar till att förverkliga projektets mål.


Den som anställs som medieassistent förutsätts ha

 • Utbildning som medieassistent eller motsvarande kunskaper
 • Kunskaper i filmning, videoeditering och produktion av medieinnehåll samt kunskaper i de vanligaste programmen och verktygen inom videoproduktion
 • Utmärkta kunskaper i finlandssvenskt eller finskt teckenspråk och tillräckliga kunskaper i skriven svenska
 • Erfarenhet av videoproduktion av teckenspråkigt material
 • God samarbetsförmåga
 • Kännedom om dövsamhället i Finland och teckenspråkig kultur
 • Färdigheter i och intresse för att planera, genomföra och reflektera över produktionen av undervisningsmaterial

Den anställda kommer att arbeta inom tolkutbildningsprojektet med att planera och genomföra produktionen av undervisningsmaterial samt samarbeta med projektledaren med övriga uppgifter som syftar till att förverkliga projektets mål.


Alla anställda ska även delta i att genomföra projektets allmänna mål som är att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket samt utföra andra uppgifter som arbetsgivaren tilldelats.

En fritt formulerad ansökan (skriven på svenska eller tecknad på finlandssvenskt teckenspråk) skickas till projektledare Liisa Halkosaari på adressen liisa.halkosaari@humak.fi, senast 4.5.2018. E-postrubrik: Projektanställd/Helsingfors. Berätta i din ansökan vilket arbete du är intresserad av och hur din kompetens motsvarar uppgiftsbeskrivningen i annonsen.

Groende språkfrön behöver näring. Bild: Janne Kankkonen

För ytterligare information, kontakta projektledare Liisa Halkosaari, liisa.halkosaari@humak.fi, tfn 0400 349 392 (även WhatsApp-meddelanden/-videofilmer)