Vi söker projektanställda till tolkutbildningsprojektet

Humanistiska yrkeshögskolan Humak söker:  projektanställda till tolkutbildningsprojektet på finlandssvenskt teckenspråk Finlandssvenska teckenspråkiga är en minoritet inom en minoritet. Gruppen språkbrukare är mycket liten och språket är allvarligt hotat enligt UNESCO:s kriterier. Det finlandssvenska teckenspråket behöver ett heltäckande revitaliseringsprogram. En del av detta program är den tolkutbildning som nu startar vid Humanistiska yrkeshögskolan. Humanistiska yrkeshögskolan fungerar som […]