Visuella perspektiv på lingvistik

Under Livs-utbildningens fjärde sammankomst 13–14.1 behandlade vi lingvistik ur olika perspektiv. Bokstavering i finskt och finlandssvenskt teckenspråk Juha Manunen inledde fredagen med att berätta om användning av bokstavering i finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Eftersom bokstavering hänger ihop med det skrivna språket skiljer sig användningen av handalfabet i finskt och finlandssvenskt teckenspråk. I finskt teckenspråk grundar […]