Språkglädje på Lev i vårt språk-seminarium

Fredagen den 1 september 2017 fylldes Ljusa husets auditorium i Helsingfors av närmare 90 personer som ville höra mer om det finlandssvenska teckenspråket. Ytterligare deltagare följde med Lev i vårt språk-projektets avslutande seminarium genom live-sändning på webben. ”Vi är här för att visa vad vi gjort, inte för att föreläsa” För heldagsseminariets program stod de […]

Finlandssvenskt teckenspråk på internationellt seminarium

Den 28–30 augusti 2017 höll Jyväskylä universitet i trådarna för det 16:e internationella minoritetsspråksseminariet (XVI International Conference on Minority Languages), som denna gång gick av stapeln i Jyväskylä och Närpes. Lev i vårt språk medverkade i två olika sammanhang och det finlandssvenska teckenspråket gavs stor synlighet under konferensen som hade språkintresserade deltagare från hela världen. Seminariet […]

Betraktelser från seniorernas kulturdagar i Borgå

Torsdagseftermiddagen den 25 maj fylldes Konstfabriken i Borgå centrum med glada och ivrigt tecknande personer som utbytte hälsningar med vänner och tidigare skolkamrater. På agendan stod det 17:e kulturevenemanget för döva seniorer som i år hade temat Tillbaka till C.O. Malms rötter. Livs studerande deltog som arrangörer och medaktörer i hela det stora maskineriet som […]

Lev i vårt språk – seminarium 1.9.2017

Välkommen på det avslutande seminariet för projektet Lev i vårt språk (Livs)! Seminariet äger rum i Ljusa husets auditorium fredagen den 1 september kl. 8.30-16. Seminariespråken är finlandssvenskt teckenspråk och svenska. Studerande som deltagit i projektets instruktörsutbildning presenterar sina slutarbeten. Kom och lär dig om finlandssvenska döva, deras språk, identitet och kulturarv! Se hela programmet nedan. Anmäl […]

Livs-projektets avslutande seminarium

Välkommen till Livs-seminarium! > Anmälning och program – Skulle du låta ditt modersmål dö? Nej, inte vi heller! Fredagen den 1 september 2017 kl. 8.30-16 kan du höra mer om kampen för ett hotat språk på det avslutande seminariet för projektet Lev i vårt språk (Livs) vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak. På seminariet berättar vi om […]

Undervisning på finlandssvenskt teckenspråk

Den 7–8 april samlades Livs-utbildningens 15 studerande i Ljusa huset för att fördjupa sig i temat undervisning. Fredagen fylldes av föreläsningar, förberedelse och diskussion och under lördagen höll Livs studerande i trådarna för en undervisningsworkshop i finlandssvenskt teckenspråk. Från kloster till torg – om att möta människor i undervisningen Vad innebär det egentligen att undervisa? […]

Teckenspråkig översättning och tolkning

Översättning och tolkning stod på agendan då Livs-gruppen träffades för femte gången den 24–25 februari 2017. Såsom tidigare var det en programspäckad helg som väckte både frågor och diskussion. Fredag 24.2.2017 På fredagen gästades Livs-utbildningen av Tommy Rangsjö från Sverige. Tommy är anställd av företaget Teckenbro där han arbetar som språkstöd, översättning och medieproducent. Tidigare […]

Ett språk fullt av möjligheter

På teckenspråksdagens seminarium i Nationalmuseet den 10 februari 2017 berättade Janne Kankkonen om det finlandssvenska teckenspråket i relation till projektet Lev i vårt språk. – Teckenspråkets rikedom ligger i det visuella uttryckets möjligheter. Då okända ord i många andra språk kräver långa förklaringar för att bli begripliga, räcker ett tecken i sig för att göra […]

Visuella perspektiv på lingvistik

Under Livs-utbildningens fjärde sammankomst 13–14.1 behandlade vi lingvistik ur olika perspektiv. Bokstavering i finskt och finlandssvenskt teckenspråk Juha Manunen inledde fredagen med att berätta om användning av bokstavering i finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Eftersom bokstavering hänger ihop med det skrivna språket skiljer sig användningen av handalfabet i finskt och finlandssvenskt teckenspråk. I finskt teckenspråk grundar […]

Smakbitar från Livs-utbildningen

Livs-utbildningens studenter har hittills samlats tre gånger för att delta i kursens närundervisning. Mellan träffarna har studenterna arbetat med olika hemuppgifter och både läst och fört diskussioner om kursens innehåll. I detta inlägg berättar jag om undervisningen och lyfter fram fyra ämnen som jag själv uppfattat som både viktiga och intressanta. Varför behöver vi känna till […]