Tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk – en återblick på det gångna halvåret

Tolkutbildningen på finlandssvenskt teckenspråk inleddes i juni och de senaste sex månaderna har varit både intensiva och lärorika. Studietakten har varit speciellt hård i och med att utbildningen fått projektfinansiering för enbart två år. På denna tid är avsikten att utbilda ett tillräckligt antal teckenspråkstolkar. Bland studerandena finns både nybörjare och erfarna tolkar. Detta har […]

Svenskstudier för tolkar på nätet – från utmaning till skötebarn

I det här blogginlägget berättar jag hurdana nätbaserade uppgifter jag har använt i min svenskundervisning för Livs2-tolkstuderande med finska som modersmål. Jag hoppas att de uppgifter som jag beskriver i detta inlägg kan vara till nytta för andra lärare: både språklärare (innehållet), andra utbildare inom Livs-projektet och yrkeshögskolelärare i allmänhet (realiseringen). Som yrkeshögskolelektor och språklärare […]

En blick till 2017 – presentationerna i avslutande seminariet av Livs 1

Här presenteras korta sammandrag av presentationerna som hölls i det avslutande seminariet för projektet Lev i vårt språk (Livs) i Ljusa huset den 1 september 2017. Studerande som har deltagit i projektets instruktörsutbildning presenterar sina slutarbeten. www.dova.fi Magdalena Kintopf-Huuhka & Lena Wenman Kintopf-Huuhka och Wenman berättade om hur de förnyade hemsidan av Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. […]

Vi söker projektanställda till tolkutbildningsprojektet

Humanistiska yrkeshögskolan Humak söker:  projektanställda till tolkutbildningsprojektet på finlandssvenskt teckenspråk Finlandssvenska teckenspråkiga är en minoritet inom en minoritet. Gruppen språkbrukare är mycket liten och språket är allvarligt hotat enligt UNESCO:s kriterier. Det finlandssvenska teckenspråket behöver ett heltäckande revitaliseringsprogram. En del av detta program är den tolkutbildning som nu startar vid Humanistiska yrkeshögskolan. Humanistiska yrkeshögskolan fungerar som […]

Livs tolkutbildning börjar i juni – Informationstillfälle live på Facebook-sidan

Informationstillfälle 4.4.2018 på svenska kl. 15–16 och på teckenspråk kl. 16.30–17.30. Du kan delta i Helsingfors i Ljusa huset, Ilkkavägen 4, eller på distans: www.facebook.com/livsprojekt Båda tillfällena spelas in, videon hittar du efteråt i Facebook-sidan. Livs II: Tolkutbildning är ett tolkutbildningsprojekt på finlandssvenskt teckenspråk (2018–2019). Läs mer om tolkutbildning och ansökan.

Teckenspråkstolkutbildning på svenska

Vill du lära dig ett hotat språk och bli teckenspråkstolk? Det här är en unik möjlighet för dig där studierna går på fyra språk – vet du redan vilka fyra språk det är? Att arbeta som teckenspråkstolk är ett oerhört varierande arbete. Tolkning behövs i alla åldrar och livsfaser och i olika situationer – allt […]

Sista steget i projektet – ännu hinner man med mycket!

Har du märkt att det nu finns finlandssvenska tecken för ONT, KAMRAT och SPRICKA i SignWiki? Kanske du vill se Borgå skolans före detta elever samtala om vinteridrott? Säkert har du sätt översättningen av Vårt land i Facebook till ära av det hundraåriga Finland? Inblick i projektet på finlandssvenskt teckenspråk: Utbildningen av teckenspråksinstruktörer avslutades redan i […]

Vieraana vähemmistön vähemmistössä

I denna text begrundar en finsk döv sina erfarenheter som han stött på i den finlandssvenska teckenspråkiga gemenskapen. Han har vaknat upp till att ansvaret för språk- och kulturgruppen ligger på alla, även den större minoriteten. Han begrundar även översättningars betydelse, hur majoritetsspråk påverkar minoritetsspråk. Enligt hans iakttagelser är den finlandssvenska döva gemenskapen exceptionellt enhetlig […]

Språkglädje på Lev i vårt språk-seminarium

Fredagen den 1 september 2017 fylldes Ljusa husets auditorium i Helsingfors av närmare 90 personer som ville höra mer om det finlandssvenska teckenspråket. Ytterligare deltagare följde med Lev i vårt språk-projektets avslutande seminarium genom live-sändning på webben. ”Vi är här för att visa vad vi gjort, inte för att föreläsa” För heldagsseminariets program stod de […]